(+509) 2918 55-59 / 3715-7299 defenseursplus@gmail.com Webmail

Depòtasyon migran ayisyen ki sòti nan peyi Etazini, pase dwa moun yo anba pye epi vyole lwa anndan peyi a ansanm ak Konvansyon Entènasyonal Dwa Moun yo

Kolektif « Défenseurs Plus », òganizasyon k ap lite pou fè pwomosyon dwa moun nan peyi Dayiti, vle atire atansyon gouvènman ayisyen an sou fason y ap trete konpatriyòt nou yo pou depòte yo sòti peyi Etazini. Sitiyasyon depòtasyon sitwayen ayisyen sa yo ak lòt moun, pou rive nan peyi pa bò isit, grav anpil. Gen anpil vyolasyon dwa moun ki konstate.

Jounen ki te vandredi 1e oktòb 2021 la, nan obsèvasyon « Défenseurs Plus » fè nan Ayewopò entènasyonal la, ak dyalòg manb òganizasyon an te genyen ak yon group migran, li konstate depòtasyon yo fèt nan anpil move kondisyon ak dèydo lalwa. Nou te pale ak sila ki depòte yo pou nou te kapab konprann sitiyasyon yo pi byen. Nou pale tou ak kèk ajan Leta pou nou te rive konnen ki akonpayman gouvènman ayisyen bay migran yo ak lòt moun ki depòte nan peyi Dayiti.

« Défenseurs Plus » ap raple gouvènman ayisyen an, fason gouvènman Etazini mete ayisyen yo deyò sou teritwa li a, se vyolasyon prensip elemantè dwa moun li ye. Move tretman yo vyole Pak entènasyonal sou dwa sivil ak politik Nasyonzini te adopte nan lane 1966. Ekspilsyon ak depòtasyon masif ak kolektif, vyole atik 22 Konvansyon Amerikèn sou dwa moun, ki egzije yon tribinal deside sou ka sitwayen ayisyen sa yo, gouvènman Etazini an deside depòte yo avan yo pran desizyon an.

Nou menm nan Kolektif « Défenseurs Plus », sitiyasyon sa fristre nou. Gouvènman Etazini an paka depòte moun yo konsa. Depòtasyon ilegal ak gwo ponyèt sa yo dwe soulve endignasyon nou kòm pèp ki goumen pou libète ak respè dwa moun. Anplis gen anpil timoun ak adolesan ki fèt nan peyi Chili, Brezil, Meksik, Repiblik Dominikèn ak lòt…. Donk, yo gen papye ki di yo gen lòt nasyonalite. Yo dwe jwenn pwoteksyon ak akonpayman peyi yo fèt la nan respè dwa entènasyonal peyi sa yo asepte. Nou mande otorite ayisyen pou pran responsablite yo paske sitwayen yo dwe sibi mòd trètman sa yo . Kolektif « Défenseurs Plus » mande yon lòt fwa, pou enstans entènasyonal nan dwa moun pwononse yo sou dosye Ayisyen yo, kote gouvènman Etazini an ap mete yo deyò nan vyolasyon lwa entèn peyi a ak konvansyon entènasyonal yo.

 

Chaina ÉTIENNE

Direktris Program

Tel : 509 38 92 7055

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :