(+509) 2918 55-59 / 3715-7299 defenseursplus@gmail.com Webmail

Kolektif « Défenseurs Plus » manifeste enkyetid li devan sitiyasyon mizè k ap brase bil peyi Ayiti

Défenseurs Plus », òganizasyon k ap defann dwa moun, gen enkyetid pou jan li wè sitiyasyon sosyal ak ekonomik popilayon ayisyen an ap vin pi mal chak jou, pandan peyi a ap benyen nan yon kriz politik san parèy. Nonsèlman pwoblèm ensekirite a, popilasyon an twouve l nan yon sitiyasyon kote l ap fè fas ak tout kalite pwoblèm, ki pase diyite l anba pye. Sa fè plis pase 3 mwa, pri pwodwi ki pi enpòtan pou popilasyon an monte, yo pa janm desann. Pwoblèm pou disponiblite ak distribisyon gaz se youn nan koz ki fè pri pwodwi sa yo monte. Sa ki paralize tou, tout antrepriz ak enstitisyon piblik kou prive nan peyi a.

Pwoblèm gaz la ak krim k ap fèt nan peyi a, fè popilasyon an pa ka sikile lib e libè. Moun pa ka al travay, timoun pa ka al lekòl. Pwodwi tankou, diri, pwa, mayi, dlo ak lòt bwason monte byen wo, pou site sa yo sèlman. Yon popilasyon kite deja nan yon sitiyasyon mizerab, kontinye wè dwa sosyal ak ekonomik li ap vyole. Lajan peyi a kise goud preske pa gen valè ankò devan dola ameriken ak lòt lajan etranje.

Nap raple gaz se youn nan pwodwi ki enpòtan anpil, paske li itil nan prèske tout aktivite. Pwoblèm paka jwenn gaz la daprè kèk enfòmasyon, se gwoup ame ki anpeche kamyon gaz yo al fè distribisyon, melanje ak konpòtman lèse grennen otorite leta ki pa janm pran responsablite yo pou pèmèt popilasyon an jwenn gaz nan ponp yo, san konte distribitè ka p eseye vann gaz sou mache nwa olye nan ponp. Sa koz gwo difikilte nan mitan popilasyon an. Pri machin transpò piblik yo monte, e se menm bagay pou zafè trafik moto a. Anpil katye popilè ap rankontre difikilte pou jwenn dlo ak kèk pwodwi premye nesesite. Devan sitiyasyon malouk sa, òganizasyon k ap defann dwa moun « Défenseurs Plus » poze tèt li kesyon kilè otorite yo ap mete enfrastrikti pou popilasyon ayisyen an ka gen yon lavi miyò ?

Yon lòt bò, òganizasyon an ap mande gwoup òganize ki konsyan yo, pou leve kanpe pou revandike dwa pou tout moun, nan lide pou sila yo ki pi pòv nan sosyete a, jwenn yon lavi miyò. Jistis sosyal, pi bon kondisyon pou moun viv nan diyite, se yon dwa fondamantal.

« Défenseurs Plus » ap mande otorite yo tou, pou pran responsablite yo nan kreye bonjan kondisyon pou popilasyon an viv pi byen. « Défenseurs Plus » ap raple chak grenn moun dwe jwi dwa sosyal ak ekonomik yo, jan sa ekri nan Deklarasyon inivèsèl dwa moun ; jan Leta ayisyen dakò l nan Pak entènasyonal sou dwa ekonomik, sosyal ak kiltirèl e jan Konstitisyon ayisyen an egzije sa.

Pòtoprens, 11 novanm 2021

Me. Jemps DERALUS
Responsab Program
Tel : 509 37 48 2218

Laisser un commentaire