Selebrasyon jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl

Defenseurs Plus selebre 10yèm anivèsè li nan dat 3 me 2023

Pour marquer ses 10 ans d’existence, le Collectif Défenseurs Plus a organisé une journée de formation sur l’usage rationnel des médias sociaux, l’auto-défense et les techniques de premiers soins.

Konsyantizasyon sou vyolans lapolis

Afich konsyantizasyon sou vyolans sou fanm ak tifi. Pwojè sipò ak prevansyon kont vyolans sou fanm ak tifi ki te afekte nan tranblemanntè 14 out 2021 la nan depatman Nippes.

Seyans fòmasyon pou jounalis yo nan kapital la 22 desanm 2022

Revivez en image la séance de formation tenue pour les journalistes issus de différents médias de la capitale le 22 décembre 2022 autour du thème : Implication des journalistes dans la promotion des droits humains pour le renforcement de la démocratie en Haïti
Les intervenants:

#WandyCharles #MeBerthonyNoel #JnDenisJuniorWilkenson #DufortLékéné Jensen #DuvalDeversonFrimens #MadochéCherenfant # ChaïnaEtienne

#droitshumains #democratie# DéfenseursPlus

fòmasyon, jaden Amistoso, 10 desanm 2016

16 jou aktivis kont vyolans sou fanm

mach etranj pou komemore 10yèm anivèsè tranblemanntè devastatè 12 janvye 2010 la.

16 jou aktivite konsantman seksyel.

Defenseurs Plus selebre 8yèm anivèsè li, 03 me me 2013 – me 2021 8 ane

De jou fòmasyon pou jounalis sou efikasite travay jounalis yo nan domèn dwa moun, madi 25 ak mèkredi 26 janvye 2022.

Fòmasyon sou efikasite travay lapolis an tèm de dwa moun nan Lekòl Lapolis Nasyonal soti 17 Out pou rive 19 Out 2021.

Fèmen Pwojè Pwoteksyon Dwa Moun nan Komin Fwontyè yo

Kanpay sansibilizasyon sou vyolans lapolis