Kolektif Defenseurs Plus kondane britalite lapolis kont manifestan SONAPI

May 10, 2023 frimens deverson duval

Kolektif Defenseurs Plus kondane britalite lapolis kont manifestan SONAPI Dwa pou manifeste se yon dwa akeri a risk lavi ak...

Kolektif Defenseurs Plus mande otorite ki anplas yo pou yo retabli lòd ak sekirite piblik pou kwape revanj popilè a.

May 8, 2023 frimens deverson duval

Kolektif Defenseurs Plus obsève abitan divès minisipalite nan peyi a pran responsablite yo pou defann dwa yo a lavi, ki...

3 me 2013-3 me 2023: 10 ane kolektif Defenseurs Plus k ap sèvi pwomosyon ak defans dwa moun ann Ayiti.

May 8, 2023 frimens deverson duval

3 me 2023 sa a make 10yèm anivèsè kolektif Defenders Plus la. Malgre sitiyasyon dezòd peyi a ye kounye a,...

Defenseurs Plus leve alam pou pwoteksyon popilasyon sivil ann Ayiti: otorite gouvènman defakto yo ap fè fas ak istwa.

April 29, 2023 Lekene Jensen Dufort

Défenseurs Plus gen enkyetid sou vyolans k ap kontinye nan peyi a. Nan semèn ki sot pase yo, ensidan vyolan...

Defansè plis lanse yon rèl nan alam pou pwoteksyon nan popilasyon an sivil an Ayiti: Otorite Gouvènman De Facto yo te fè fas ak istwa

April 29, 2023 Lekene Jensen Dufort

Defenseurs plus konsène sou vyolans ki kontinye ap anrejistre nan peyi a. Nan semèn ki sot pase yo, vyolans sa...

29 mas 1987- 29 mas 2023: Ayiti rate ideyal konstitisyonèl la pandan 36 ane

March 31, 2023 Administrateur

Kolektif Defenseurs Plus yo raple 29 mas 2023 la fè 36èm ane adopsyon konstitisyon ayisyen an. Nan dat 29 mas...