POLITÈ S KONFIDITE

 1. Entwodiksyon

Byenveni nan Defenseurs Plus.

Defenseurs Plus (“nou”, “nou” oswa “nou an”) opere https://www.defenseursplus.org (apwe sa yo rele “Sèvis la”. “).

Règleman sou enfòmasyon prive nou an gouvène vizit ou a nan https://www.defenseursplus.org, epi li eksplike kijan nou kolekte, estoke, ak divilge enfòmasyon ki soti nan itilizasyon sèvis nou yo.

Nou itilize done ou yo pou bay ak amelyore sèvis la. Lè w sèvi ak Sèvis la, ou dakò ak koleksyon ak itilizasyon enfòmasyon an akò ak règleman sa a. Sòf si yo defini otreman nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a, tèm yo itilize nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a gen menm siyifikasyon ak nan tèm ak kondisyon nou yo.

Tèm ak Kondisyon nou yo (“Tèm”) gouvène tout itilizasyon Sèvis nou an epi ansanm ak Règleman sou enfòmasyon prive a konstitye akò ou avèk nou (“Akò”). < /p>

 1. Definisyon

SERVICE refere a sitwèb https://www.defenseursplus.org Defender Plus opere.

DONE PÈSONÈL vle di done sou yon moun ki vivan ki ka idantifye nan done sa yo (oswa nan sa yo ak lòt enfòmasyon swa nan posesyon nou oswa ki gen anpil chans antre nan posesyon nou).

DONE UTILIZASYON se done ki kolekte otomatikman swa ki te pwodwi pa itilizasyon Sèvis la oswa nan enfrastrikti Sèvis la li menm (pa egzanp, dire yon vizit paj).

COOKIES se ti fichye ki estoke sou aparèy ou an (òdinatè oswa aparèy mobil).

DONE CONTROLLER vle di yon moun natirèl oswa legal ki (pou kont li oswa ansanm oswa an komen ak lòt moun) detèmine objektif yo ak fason ki done pèsonèl yo, oswa yo dwe trete. Pou rezon politik sa a sou enfòmasyon prive, nou responsab pou trete done ou yo.

PROSESSOR DONE (OSWA FOUNISÈ SÈVIS) vle di nenpòt moun natirèl oswa legal ki trete done sou non kontwolè a. Nou ka itilize sèvis divès kalite founisè sèvis yo nan lòd yo trete done ou yo pi efikas.

DONE SUBJECT se nenpòt moun ki vivan ki se sijè Done Pèsonèl.

ITIlizatè se moun ki sèvi ak Sèvis nou an. Itilizatè a koresponn ak Moun Konsène a, ki se sijè Done Pèsonèl la.

 1. Koleksyon ak itilizasyon enfòmasyon

Nou kolekte plizyè kalite enfòmasyon pou diferan rezon pou bay ak amelyore Sèvis nou an ba ou.

 1. Kalite done yo kolekte

Done pèsonèl
Pandan w ap itilize Sèvis nou an, nou ka mande w pou ba nou sèten enfòmasyon pèsonèl ki kapab idantifye w ki ka itilize pou kontakte w oswa idantifye w (“Done Pèsonèl”). Enfòmasyon pèsonèl idantifyab ka enkli, men se pa sa sèlman:

0.1. Adrès imel

0.2. Premye ak siyati

0.3. Nimewo telefòn

0.4. Adrès, Peyi, Eta, Pwovens, Kòd Postal, Vil

0.5. Bonbon ak done itilizasyon

Nou ka itilize done pèsonèl ou pou kontakte w ak bilten, maketing oswa materyèl pwomosyonèl ak lòt enfòmasyon ki ka enterese w. Ou ka refize resevwa nenpòt oswa tout kominikasyon sa yo nan men nou si w swiv lyen dezabònman an.

Done Itilizasyon

Nou ka kolekte tou enfòmasyon ke navigatè ou a voye chak fwa ou vizite Sèvis nou an oswa lè ou jwenn aksè nan Sèvis la pa oswa atravè nenpòt aparèy (“Done Itilizasyon”).

Done Itilizasyon sa a ka gen ladan enfòmasyon tankou adrès Pwotokòl Entènèt òdinatè w lan (pa egzanp, adrès IP), kalite navigatè, vèsyon navigatè a, paj Sèvis nou an ke w vizite, lè ak dat vizit ou a, tan yo konsakre pou yo. paj, idantifyan aparèy inik ak lòt done dyagnostik.

Lè ou jwenn aksè nan Sèvis la ak yon aparèy, Done Itilizasyon sa a ka gen ladan enfòmasyon tankou kalite aparèy ou itilize, ID aparèy inik ou a, adrès IP aparèy ou an, sistèm operasyon aparèy ou an, kalite navigatè entènèt ou itilize, aparèy inik. idantifyan ak lòt done dyagnostik.
Suivi Done Cookie
Nou itilize bonbon ak teknoloji swivi menm jan an pou swiv aktivite sou Sèvis nou an epi kenbe sèten enfòmasyon.

Bonbon yo se fichye ki gen yon ti kantite done ki ka gen ladan yon idantifyan inik anonim. Yo voye bonbon nan navigatè ou a soti nan yon sit entènèt epi yo estoke sou aparèy ou an. Yo itilize lòt teknoloji swivi tou, tankou baliz, tags, ak scripts pou kolekte epi swiv enfòmasyon epi amelyore ak analize Sèvis nou an.

Ou ka bay navigatè w la enstriksyon pou l refize tout bonbon oswa pou l endike lè y ap voye yon bonbon. Sepandan, si ou pa aksepte bonbon, ou ka pa kapab sèvi ak kèk pati nan Sèvis nou an.

Egzanp bonbon nou itilize:

0.1. Cooki sesyon: Nou itilize bonbon sesyon pou opere Sèvis nou an.

0.2. Cooki preferans: Nou itilize bonbon preferans pou sonje preferans ou ak divès kalite paramèt.

0.3. Cooki sekirite: Nou itilize bonbon sekirite pou rezon sekirite.

0.4. Cooki Piblisite:Bonbon Piblisite yo itilize pou ba ou piblisite ki ka enterese w ak enterese w.

 

 1. Itilizasyon Done

Defender Plus itilize done yo kolekte pou diferan rezon:

0.1. bay ak kenbe Sèvis nou an;

0.2. pou fè w konnen chanjman nan sèvis nou an;

0.3. pou pèmèt ou patisipe nan karakteristik entèaktif nan Sèvis nou an lè ou chwazi fè sa;

0.4. bay sipò pou kliyan;

0.5. pou rasanble analiz oswa enfòmasyon ki gen anpil valè pou nou ka amelyore Sèvis nou an;

0.6. pou kontwole itilizasyon Sèvis nou an;

0.7. detekte, anpeche ak rezoud pwoblèm teknik;

0.8. pou akonpli nenpòt lòt objektif ou bay li;

0.9. pou egzekite obligasyon nou yo ak fè respekte dwa nou ki soti nan nenpòt kontra ki te antre nan ant ou menm ak nou, ki gen ladan pou bòdwo ak koleksyon;

0.10. pou ba ou avi sou kont ou ak/oswa abònman ou, tankou avi ekspirasyon ak renouvèlman, enstriksyon imèl, elatriye;

0.11. pou ba ou nouvèl, òf espesyal ak enfòmasyon jeneral sou lòt machandiz, sèvis ak evènman nou ofri ki sanble ak sa ou te deja achte oswa mande, sof si ou te chwazi pa resevwa enfòmasyon sa yo;
0.12. nan nenpòt lòt fason nou ka dekri lè ou bay enfòmasyon an;

0.13. pou nenpòt lòt rezon avèk konsantman ou.

 1. Retansyon done

Nou pral kenbe done pèsonèl ou sèlman pou toutotan sa nesesè pou rezon ki tabli nan règleman sou enfòmasyon prive sa a. Nou pral kenbe epi itilize done pèsonèl ou jan sa nesesè pou respekte obligasyon legal nou yo (pa egzanp, si nou oblije kenbe done ou yo pou konfòme yo ak lwa ki aplikab yo), rezoud diskisyon, epi aplike akò legal ak règleman nou yo.

Nou pral kenbe Done Itilizasyon tou pou rezon analiz entèn yo. Done Itilizasyon yo jeneralman konsève pou yon peryòd tan ki pi kout, eksepte lè yo itilize done sa yo pou amelyore sekirite oswa pou amelyore fonksyonalite Sèvis nou an, oswa lè nou oblije kenbe done sa yo pou yon peryòd tan ki pi long.

 1. Transfè Done

Enfòmasyon ou yo, ki gen ladan Done Pèsonèl, yo ka transfere nan — epi konsève sou — òdinatè ki sitiye andeyò eta ou a, pwovens, peyi oswa lòt jiridiksyon gouvènman an kote lwa pwoteksyon done yo ka diferan de sa yo ki soti nan jiridiksyon ou.

Si w sitiye andeyò Ayiti epi w chwazi bay enfòmasyon nou, tanpri sonje ke nou transfere done yo, ki gen ladan Done Pèsonèl, an Ayiti epi trete yo la.

Konsantman w pou Règleman sou enfòmasyon prive sa a epi soumèt enfòmasyon sa yo reprezante akò w pou transfè sa a.
Defender Plus pral pran tout mezi ki rezonab ki nesesè pou asire ke done ou yo trete an sekirite epi ann akò ak Règ sou Konfidansyalite sa a epi pa gen okenn transfè Done Pèsonèl ou a pral fèt nan yon òganizasyon oswa nan yon peyi sof si gen bon jan kontwòl an plas ki gen ladan sekirite nan. done ou ak lòt enfòmasyon pèsonèl.

 1. Divilgasyon Done

Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl nou kolekte, oswa ou bay:

0.1. Divilgasyon pou rezon ki fè respekte lalwa.

Nan sèten sikonstans, nou ka oblije divilge done pèsonèl ou si lalwa egzije sa oswa an repons a demann valab pa otorite piblik yo.

0.2. Tranzaksyon Komèsyal.
Si nou menm oswa afilye nou yo patisipe nan yon fizyon, akizisyon oswa vann byen, done pèsonèl ou yo ka transfere.

0.3. Lòt ka. Nou ka divilge enfòmasyon ou yo tou:

0.3.1. pou filiales ak afilye nou yo;

0.3.2. bay kontraktè, founisè sèvis yo ak lòt twazyèm pati nou itilize pou sipòte biznis nou an;

0.3.3. pou akonpli objektif ou bay li a;

0.3.4. nan bi pou yo enkli logo konpayi ou sou sit entènèt nou an;

0.3.5. pou nenpòt lòt rezon nou divilge lè ou bay enfòmasyon an;

0.3.6. avèk konsantman ou nan tout lòt ka;

0.3.7. si nou kwè divilgasyon nesesè oswa apwopriye pou pwoteje dwa, pwopriyete, oswa sekirite Konpayi an, kliyan nou yo, oswa lòt moun.

 1. Sekirite Done

Sekirite done ou yo enpòtan pou nou, men sonje pa gen okenn metòd transmisyon sou Entènèt la, oswa metòd depo elektwonik ki an sekirite 100%. Malgre ke nou fè efò pou sèvi ak mwayen komèsyal akseptab pou pwoteje done pèsonèl ou, nou pa ka garanti sekirite absoli li yo.

 1. Dwa pwoteksyon done w yo dapre Règleman Jeneral Pwoteksyon Done (GDPR)

Si ou se yon rezidan nan Inyon Ewopeyen an (EU) ak Zòn Ekonomik Ewopeyen an (EEA), ou gen sèten dwa pwoteksyon done, ki kouvri pa GDPR la.

Objektif nou se pran mezi rezonab pou pèmèt ou korije, amande, efase oswa limite itilizasyon done pèsonèl ou yo.

Si w ta renmen jwenn enfòmasyon sou ki done pèsonèl nou genyen sou ou epi si w ta renmen retire li nan sistèm nou yo, tanpri voye yon imèl ba nou nan defenseursplus@gmail.com.

Nan sèten sikonstans, ou gen dwa pwoteksyon done sa yo:

0.1. dwa pou jwenn aksè, mete ajou oswa efase enfòmasyon nou genyen sou ou;

0.2. dwa a redresman. Ou gen dwa pou w korije enfòmasyon w yo si enfòmasyon sa yo pa kòrèk oswa enkonplè;

0.3. dwa pou fè objeksyon. Ou gen dwa pou fè objeksyon kont tretman done pèsonèl ou yo;

0.4. dwa restriksyon an. Ou gen dwa pou mande nou mete restriksyon sou tretman enfòmasyon pèsonèl ou;

0.5. dwa pou portabilite done yo. Ou gen dwa pou resevwa yon kopi done pèsonèl ou nan yon fòma estriktire, lizib nan machin ak souvan itilize;

0.6. dwa pou retire konsantman an. Ou gen dwa tou pou retire konsantman ou nenpòt ki lè kote nou konte sou konsantman ou pou trete enfòmasyon pèsonèl ou;

Tanpri sonje ke nou ka mande w verifye idantite w anvan ou reponn demann sa yo. Tanpri sonje ke nou ka pa kapab bay sèvis la san sèten done nesesè.

Ou gen dwa pote plent bay yon otorite pwoteksyon done konsènan koleksyon nou ak itilizasyon done pèsonèl ou yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte otorite pwoteksyon done lokal ou yo nan Zòn Ekonomik Ewopeyen an (EEA).

 1. Dwa pwoteksyon done w yo dapre Lwa sou Pwoteksyon Konfidansyalite Kalifòni (CalOPPA)

CalOPPA se premye lwa eta nan nasyon an ki mande pou sit entènèt komèsyal ak sèvis sou entènèt afiche yon règleman sou enfòmasyon prive. Lalwa a rive pi lwen pase Kalifòni pou mande pou yon moun oswa konpayi Ozetazini (ak lemonn li posib) ki opere sit entènèt ki kolekte enfòmasyon pèsonèl idantifyab nan men konsomatè Kalifòni pou afiche yon règleman sou enfòmasyon prive ki parèt byen klè sou sit entènèt li a ki endike egzakteman ki enfòmasyon yo kolekte. ak moun ak moun yo pataje li ak konfòme yo ak règleman sa a.
Dapre CalOPPA, nou dakò ak sa ki annapre yo:

0.1. itilizatè yo ka vizite sit nou an anonim;

0.2. lyen Règleman sou Konfidansyalite nou an gen ladan mo “Konfidansyalite”, epi yo ka fasil jwenn sou paj kay la nan sit entènèt nou an;

0.3. itilizatè yo pral avize nenpòt chanjman politik sou enfòmasyon prive sou paj Règleman sou enfòmasyon prive nou an;

0.4. itilizatè yo ka chanje enfòmasyon pèsonèl yo lè yo voye nou yon imèl nan defendersplus@gmail.com.

Règleman pa swiv nou an:

Nou onore siyal Do Not Track epi nou pa swiv, mete bonbon oswa itilize piblisite lè yon navigatè Do Not Track mekanis an plas. Pa swiv se yon preferans ou ka mete nan navigatè entènèt ou a pou fè sit entènèt yo konnen ke ou pa vle yo swiv.

Ou ka aktive oswa enfim Pa swiv lè w vizite paj Preferans oswa Anviwònman navigatè entènèt ou a.

 1. Dwa pwoteksyon done w yo dapre Lwa sou Konfidansyalite Konsomatè Kalifòni (CCPA)

Si ou se yon rezidan Kalifòni, ou gen dwa pou aprann ki done nou kolekte sou ou, pou mande efase done ou yo, epi ou pa vann (pataje) yo. Pou egzèse dwa pwoteksyon done ou yo, ou ka fè sèten demann epi mande nou:
0.1. Ki enfòmasyon pèsonèl nou genyen sou ou. Si w fè demann sa a, n ap reponn ou:

0.0.1. Kategori enfòmasyon pèsonèl nou kolekte sou ou.

0.0.2. Kategori sous kote nou kolekte enfòmasyon pèsonèl ou yo.

0.0.3. Biznis oswa objektif komèsyal pou kolekte oswa vann enfòmasyon pèsonèl ou.

0.0.4. Kategori twazyèm pati ak ki moun nou pataje enfòmasyon pèsonèl yo.

0.0.5. Enfòmasyon pèsonèl nou kolekte sou ou.

0.0.6. Yon lis kategori enfòmasyon pèsonèl nou te vann, ansanm ak kategori nenpòt lòt konpayi ke nou te vann li. Si nou pa te vann enfòmasyon pèsonèl ou, n ap fè w konnen.

0.0.7. Yon lis kategori enfòmasyon pèsonèl nou te divilge pou yon objektif biznis, ansanm ak kategori nenpòt lòt konpayi nou te pataje li.

Tanpri sonje ke ou gen dwa pou mande nou ba w enfòmasyon sa yo jiska de fwa nan nenpòt peryòd douz mwa. Lè ou fè demann sa a, enfòmasyon yo bay yo ka limite a enfòmasyon pèsonèl nou te kolekte sou ou nan 12 mwa ki sot pase yo.

0.2. Pou efase enfòmasyon pèsonèl ou. Si w fè demann sa a, n ap efase enfòmasyon pèsonèl nou genyen sou ou nan dat demann ou an nan dosye nou yo epi n ap mande nenpòt founisè sèvis pou fè menm bagay la. Nan kèk ka, efase ka akonpli lè yo de-idantifye enfòmasyon an. Si w chwazi efase enfòmasyon pèsonèl ou, ou ka pa kapab sèvi ak sèten karakteristik ki mande enfòmasyon pèsonèl ou pou opere.
0.3. Pou sispann vann enfòmasyon pèsonèl ou. Nou pa vann oswa lwe enfòmasyon pèsonèl ou bay twazyèm pati pou okenn rezon. Nou pa vann enfòmasyon pèsonèl ou pou benefis lajan. Sepandan, nan sèten sikonstans, yon transfè enfòmasyon pèsonèl bay yon twazyèm pati oswa nan fanmi antrepriz nou an, san konsiderasyon lajan, ka konsidere kòm yon “vann” dapre lwa Kalifòni. Ou se sèl pwopriyetè done pèsonèl ou epi ou ka mande divilgasyon oswa efase nenpòt ki lè.

Si ou soumèt yon demann pou sispann vann enfòmasyon pèsonèl ou, n ap sispann fè transfè sa yo.

Tanpri sonje ke si ou mande nou efase oswa sispann vann done ou yo, sa ka gen enpak sou eksperyans ou avèk nou epi ou ka pa kapab patisipe nan sèten pwogram oswa sèvis manm ki mande pou sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou yo opere. . Men, nan okenn sikonstans nou p ap fè diskriminasyon kont ou paske w ap egzèse dwa w.

Pou egzèse dwa pwoteksyon done Kalifòni ou yo ki dekri pi wo a, tanpri imèl demann ou yo nan: defendersplus@gmail.com.

Dwa pwoteksyon done w yo, ki dekri pi wo a, kouvri pa CCPA, kout pou California Consumer Privacy Act. Pou aprann plis, vizite sit entènèt ofisyèl enfòmasyon lejislatif Kalifòni. CACP te antre an vigè sou 01/01/2020.

 1. Founisè Sèvis

Nou ka anplwaye konpayi twazyèm pati ak moun pou fasilite Sèvis nou an (“Fournisseurs Sèvis”), bay Sèvis la sou non nou, fè sèvis ki gen rapò ak Sèvis, oswa ede nou analize fason yo itilize sèvis nou an. . .

Twazyèm pati sa yo gen aksè a Done Pèsonèl ou sèlman pou fè travay sa yo sou non nou epi yo oblije pa divilge oswa itilize li pou okenn lòt rezon.

 1. Analitik

Nou ka itilize founisè sèvis twazyèm pati pou kontwole ak analize itilizasyon Sèvis nou an.

 1. Zouti CI/CD

Nou ka itilize founisè sèvis twazyèm pati pou otomatize pwosesis pou devlope Sèvis nou an.

 1. Remarketing Konpòtman

Nou ka itilize sèvis remarketing pou fè piblisite pou ou sou sitwèb twazyèm pati apre ou fin vizite Sèvis nou an. Nou menm ak founisè twazyèm pati nou yo itilize bonbon pou enfòme, optimize, epi sèvi anons ki baze sou vizit ou sot pase yo nan Sèvis nou an.

 1. Lyen ki mennen nan lòt sit

Sèvis nou an ka genyen lyen ki mennen nan lòt sit ki pa nou opere. Si w klike sou lyen yon twazyèm pati, w ap redireksyone sou sit twazyèm pati sa a. Nou konseye w anpil pou w revize règleman sou enfòmasyon prive chak sit ou vizite. Nou pa gen okenn kontwòl sou, epi nou pa pran okenn responsablite pou, kontni an, règleman sou enfòmasyon prive, oswa pratik nan nenpòt sit oswa sèvis twazyèm pati.

 1. Chanjman nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a

Nou ka mete ajou règleman sou enfòmasyon prive nou an de tan zan tan. Nou pral fè w konnen nenpòt chanjman lè nou poste nouvo Règleman sou enfòmasyon prive sou paj sa a. Nou pral fè w konnen pa imel ak/oswa yon avi enpòtan sou Sèvis nou an, anvan chanjman an vin efikas epi mete ajou “Dat Efektif” nan tèt Règ sou Konfidansyalite sa a. Nou konseye w detanzantan revize Règleman sou enfòmasyon prive sa a pou nenpòt chanjman. Chanjman nan Règ sou Konfidansyalite sa a efikas lè yo afiche yo sou paj sa a.

 1. Kontakte nou

Si w gen nenpòt kesyon sou règleman sou enfòmasyon prive sa a, tanpri kontakte nou pa imèl: defenseursplus@gmail.com.