Défenseurs Plus

Kolektif k ap Defann Dwa Moun

Kolektif k ap defann Dwa Moun "Defenseurs Plus" se yon òganizasyon san bi likratif ki dedye a pwomosyon ak defans efikas Dwa Moun atravè peyi a ki baze sou divès Konvansyon ak Trete Leta ayisyen ratifye.
image image

Misyon

Ankouraje ak defann Dwa Moun an Ayiti pou reyalize yon vrè eta de lwa demokratik

image image

Sib odyans lan

Nou travay an jeneral ak tout popilasyon ayisyen an ak òganizasyon k ap travay nan domèn Dwa Moun.

image image

objektif

Konbat eksklizyon sosyal ann Ayiti, Defann respè Dwa Moun Ankouraje valè demokratik eta de dwa

image image

Esfè entèvansyon

Nou opere nan tout peyi a avèk èd divès reprezantan nou yo.

0 +
Rapò yo te fè
0 +
pwojè finalize
0 +
Ekip nou an

Piblikasyon resan nou yo

Kolektif Defenseurs Plus kondane britalite lapolis kont manifestan SONAPI

Kolektif Defenseurs Plus kondane britalite lapolis kont manifestan SONAPI Dwa pou manifeste se yon dwa...

Kolektif Defenseurs Plus mande otorite ki anplas yo pou yo retabli lòd ak sekirite piblik pou kwape revanj popilè a.

Kolektif Defenseurs Plus obsève abitan divès minisipalite nan peyi a pran responsablite yo pou defann...

3 me 2013-3 me 2023: 10 ane kolektif Defenseurs Plus k ap sèvi pwomosyon ak defans dwa moun ann Ayiti.

3 me 2023 sa a make 10yèm anivèsè kolektif Defenders Plus la. Malgre sitiyasyon dezòd...

Defenseurs Plus leve alam pou pwoteksyon popilasyon sivil ann Ayiti: otorite gouvènman defakto yo ap fè fas ak istwa.

Défenseurs Plus gen enkyetid sou vyolans k ap kontinye nan peyi a. Nan semèn ki...

Defansè plis lanse yon rèl nan alam pou pwoteksyon nan popilasyon an sivil an Ayiti: Otorite Gouvènman De Facto yo te fè fas ak istwa

Defenseurs plus konsène sou vyolans ki kontinye ap anrejistre nan peyi a. Nan semèn ki...

29 mas 1987- 29 mas 2023: Ayiti rate ideyal konstitisyonèl la pandan 36 ane

Kolektif Defenseurs Plus yo raple 29 mas 2023 la fè 36èm ane adopsyon konstitisyon ayisyen...

Fè yon don

Ede nou defann dwa moun an Ayiti

Rapò nou yo