Jounen Entènasyonal Dwa Migran yo, 18 Desanm: Kolektif Defenseurs Plus denonse konplisite gouvènman ayisyen an an plas devan vyolasyon dwa migran ayisyen yo nan Repiblik Dominikèn.

Kriz politik ki souke peyi a pandan plizyè ane ansanm ak yon sitiyasyon ensekirite ki pa dirab pa ede ane sa a amelyore kondisyon lavi ayisyen yo. Okontrè, kriz politik ak sosyo-ekonomik peyi a te kontribye anpil nan depa oswa vòl plizyè milye ayisyen nan peyi etranje. Pifò Ayisyen ki kouri kite peyi a, pafwa riske lavi yo, fè sa akòz kondisyon lavi terib an Ayiti.
Vrèmanvre, pandan ane sa a, kantite omisid ak kidnaping gang k ap kontwole zòn estratejik nan peyi a te rive nan yon nivo alarmant. Sitiyasyon an rete agrave akoz enpinite ki pèsistan moun k ap fè vyolasyon dwa moun ak krim yo genyen. Tout bagay sa yo sou background nan yon kriz imanitè, enflasyon ki pèsistan ak yon rezurjans nan kolera ak yon gouvènman ki prèske nilu lè li rive nan sèvis piblik.

Sitwayen ayisyen yo, plis pase 108,000 moun nan 2022 dapre Biwo Nasyonzini pou Kowòdinasyon Afè Imanitè (OCHA), rapatriye lafòs nan Repiblik Dominikèn, ak lòt moun ki soti nan lòt kote (Etazini, Bahamas, Pòtoriko, Kiba, Tirk ak Caicos Islands). ) pa te resevwa okenn sipò nan men gouvènman ayisyen an. Sa ki pi mal, gouvènman Ariel HENRY pa menm sèvi ak diplomasi li pou sispann vag rapatriman masiv oswa depòtasyon kolektif sa yo ki ale kont konvansyon entènasyonal Leta Dominikèn ratifye ak trete akò binasyonal ki te siyen ak Repiblik d Ayiti, kòm byen ke Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun nan Atik 13 ak 14 ak Kontra Global sou Migrasyon Nasyonzini te ankouraje an 2018.
Ka vilnerab yo pa te epanye pou depòtasyon, kit fanm ansent, fanm ki tete, timoun. “Pou kèk moun, yo te mennen prizonye yo nan kamyon prizon yo ak otobis lame ak imigrasyon yo nan sant resepsyon an, kote yo te retire yo. Li te verifye ke estati imigrasyon yo se iregilye yo dwe nan peyi a,” sipòte otorite yo Dominikèn. Yon lòt fwa ankò, fanm ansent k ap chèche swen yo te rapatriye ann Ayiti, malgre apèl pou evite kalite senaryo sa a ki kont pwoteksyon moun.

Kolektif Defenseurs Plus la, ak kolaborasyon lòt òganizasyon k ap travay nan divès pwen fwontyè yo, resevwa anpil ka timoun ki pa akonpaye ak fanm ansent ki pral akouche, moun ki malad e menm sitwayen dominiken nan po nwa. Sa a sijere ke Repiblik Dominikèn pratike pwofil rasyal ak diskriminasyon rasyal an vyolasyon lwa entènasyonal dwa moun. Aktyèlman yo anrejistre ka vyolasyon dwa ayisyen yo nan plizyè pwen fwontyè ak Repiblik Dominikèn.

Nan domèn politik migrasyon, Leta ayisyen ta dwe entèvni pou sispann vag depòtasyon an mas sa yo lè l rive nan yon akò ak Leta Dominiken ak enstitisyon rejyonal ak entènasyonal yo. Sipòte sitwayen ayisyen ki viktim vyolans nan Repiblik Dominikèn ak lòt kote se yon devwa gouvènman an. Defenders Plus denonse silans konplis otorite gouvènman defakto ki an plas la, misye Ariel HENRY ki te dirije. Menm jan an tou, Defansè Kolektif Plus yo denonse pwosedi depòtasyon Leta Dominiken an ki vyole sistematikman dwa Ayisyen sou teritwa li. Li mande yon lòt fwa ankò, kominote entènasyonal la pran nòt konpòtman anti-ayisyen sa a ki vyole dwa fondamantal moun nan Repiblik Dominikèn.

E pou diminye kantite masiv ayisyen kap kouri nan peyi a chak ane, otorite ayisyen yo dwe mete tèt yo ansanm pou bay yon pi bon anviwonman k ap viv nan peyi a, lwen kriz ak ensekirite san rete sa yo. aktyèl.

Fè nan Pòtoprens, 16 desanm 2022

Chaina Etienne
Direktè Pwogram
Tel: 509 38 92 7055

Leave a Reply

%d bloggers like this: