Kolektif Defenseurs Plus lanse ofisyèlman pwojè sipò ak prevansyon kont vyolans sou fanm ak tifi ki te afekte nan tranblemanntè 14 out 2021 la nan depatman Nippes. Seremoni an te fèt nan Anse-à-Veau, jou anvan fèmen 16 jou aktivis kont vyolans sou fanm ak tifi (9 desanm)

kolektif Défenseurs Plus lanse ofisyèlman pwojè sipò ak prevansyon kont vyolans sou fanm ak tifi ki te afekte nan tranblemanntè 14 out 2021 la nan depatman Nippes. Seremoni an te fèt nan Anse-à-Veau, jou anvan fèmen 16 jou aktivis kont vyolans sou fanm ak tifi (9 desanm)
 

Leave a Reply

%d bloggers like this: